Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Oczyszczalnie ścieków > Urządzenia

URZĄDZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Na bieżącej stronie zostały przedstawione ogólne informacje dotyczące urządzeń.
OSADNIKI GNILNE SL-FS

Na początek


Powiększ obrazek Powiększ obrazek

Przeznaczony do dekantacji, fermentacji beztlenowej i odtłuszczania ścieków. Jest to zbiornik monolityczny z urządzeniem wlotowym, wylotem zatopionym w ściekach i otworem dekompresyjnym w górnej części. Posiada wzmocnienia, jedną lub dwie pokrywy włazów, uchwyty do transportu i/lub pierścienie zaczepowe dla dźwigu. Osadnik należy napełniać wodą w trakcie zasypywania.

OSADNIKI ZE ZINTEGROWANYM FILTREM EPURBLOC

Na początek


Powiększ obrazek Powiększ obrazek

Osadnik gnilny zbiorczy z wbudowanym, wyjmowalnym filtrem doczyszczającym wypełnianym materiałem filtracyjnym PE. Zbiornik monolityczny z urządzeniem wlotowym i otworem dekompresyjnym w górnej części. Posiada wzmocnienia, dwie pokrywy włazów, uchwyty transportowe. Osadnik należy napełniać wodą w trakcie zasypywania.

FILTRY DOCZYSZCZAJĄCE SL-FD

Na początek

Powiększ obrazek

Pozwala zatrzymać resztki zawiesiny odpływającej z osadnika gnilnego. Zbiornik monolityczny z wlotem i wylotem w górnej części. Posiada system syfonowy i pokrywę włazu. Filtr musi zostac napełniony materiałem filtracyjnym PE i dopełniony wodą.

SEPARATORY TŁUSZCZU SL-SG

Na początek

Powiększ obrazek

Przeznaczony do odtłuszczania ścieków gospodarczych. Jest to zbiornik monolityczny z urządzeniem wlotowym i wylotowym. Posiada pokrywę włazu, przegrodę wewnętrzną i wzmocnienia. Obowiązkowy w przypadku oddzielnego oczyszczania ścieków gospodarczych i fekalnych. Zalecany jeśli osadnik znajduje się ponad 5 m od budynku. Separator tłuszczu należy napełnić wodą przed rozpoczęciem eksploatacji.

AKCESORIA, STUDZIENKI, ITP.

Na początek


URZĄDZENE ZASTOSOWANIE WLOT I WYLOT POKRYWA WYS. WAGA
    [fi mm] [fi mm] [mm] [kg]
SL-RAP 1000 studzienka napowietrzająca złoże biologiczne 100 320 1000 5,0
SL-RR 450 studzienka rozdzielcza 100 320 450 3,5
SL-REP 450 studzienka wód opadowych 100 320 450 3,3
SL-RBOU 450 studzienka napowietrzająca 100 320 450 3,3
SL-RCOLV 1190 studzienka zbierająca filtra pionowego 100 320 1130 5,9
SL-REHR 250 nadbudowa studzienki - 320 250 1,2
SL-REHR 500 nadbudowa studzienki - 320 500 2,4
SL-REHC 380 nadbudowa osadnika - 380 200 3,5

Pobierz bezpłatny komputerowy program doboru oczyszczalni: Dobór