Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Oczyszczalnie ścieków > Technologie oczyszczania

SPOSOBY DOCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Układy technologiczne oczyszczalni ścieków jakie proponuje firma SOTRALENTZ pozwalają na dostosowanie się do praktycznie każdych warunków gruntowo - wodnych. Jedynym warunkiem ich prawidłowego funkcjonowania jest dobór i montaż przez wyspecjalizowaną firmę. Zanim wybierzesz wykonawcę oczyszczalni sprawdź nasze referencje.

By móc zaproponować oczyszczalnię ścieków najlepiej dopasowaną do istniejących na działce warunków gruntowo-wodnych, posiadamy w ofercie oczyszczalnie działające w oparciu o różne technologie oczyszczania ścieków. Wykorzystujemy zarówno oczyszczalnie najprostsze - oparte na doczyszczaniu na drenażu rozsączającym jak nieco bardziej złożone - oparte na doczyszczaniu na złożu biologicznym i/lub na osadzie czynnym.

Każda z proponowanych przez nas oczyszczalni jest w stanie oczyścić ścieki do poziomu wymaganego obowiązującymi przepisami.

Drenaż rozsączający Filtr pionowy Osad czynny Oczyszczalnia BIO-DUO
Drenaż rozsączający Filtr piaskowy Osad czynny Oczyszczalnia hybrydowa

Oprócz wymienionych sposobów doczyszczania ścieków istnieją inne np.: w filtrze piaskowym poziomym, hydrobotaniczne. Jednak ze względu na mniejszą popularność oraz większe trudności eksploatacyjne nie zostały omówione.

Pobierz bezpłatny komputerowy program doboru oczyszczalni: Dobór