Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Oczyszczalnie ścieków > Osadniki

CECHY OSADNIKÓW FIRMY SOTRALENTZ

Podstawowym elementem wszystkich układów technologicznych, w którym realizowany jest pierwszy stopień oczyszczania, jest osadnik gnilny. Zachodzą w nim procesy sedymentacji, flotacji oraz dzięki specjalnej konstrukcji fermentacja beztlenowa. Z uwagi na różnorodność zastosowań osadnika, firma SOTRALENTZ dołożyła szczególnych starań przy opracowywaniu jego konstrukcji. Efektem wieloletnich badań są osadniki:

Przekrój przez osadnik EPURBLOC 2000
  • EP 2000, EP 3000, EP 4000 - realizowane jako zbiorniki prostopadłościenne,
  • EP 5000, EP 7500, EP 10000 - realizowane jako zbiorniki cylindryczne.

Osadniki są produkowane z wysokozagęszczonego polietylenu zgodnie z wymaganiami normy europejskiej PN EN 12566-1 i są znakowane znakiem CE.

Dodatkowymi ich zaletami są:

  • wbudowany skuteczny filtr, uniemożliwiający wypływ zawiesiny ze ściekami, które są poddawane dalszemu doczyszczaniu,
  • łatwy do wypłukania, lekki, ważący tyko 2 kg, filtr wypełniony specjalnymi plastikowymi kształtkami,
  • duża grubość ścianek, która eliminuje ryzyko zgniecenia przez mało spoisty grunt,
  • mrozoodporność,
  • samoistne kotwienie osadnika w gruncie (cecha szczególnie przydatna przy wysokim poziomie wód gruntowych),
  • częściowy podział zbiornika na komory zapobiegający bełtaniu osadu,
  • konstrukcja umożliwiająca posadowienie zbiornika bez konieczności wykonywania prac betonowych.

Pobierz bezpłatny komputerowy program doboru oczyszczalni: Dobór