Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Oczyszczalnie ścieków > Technologie oczyszczania > Drenaż rozsączający

TECHNOLOGIE - DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY

EPURBLOC + drenaż rozsączający

Niewątpliwie najtańszym i najbardziej niezawodnym sposobem doczyszczania ścieków jest drenaż rozsączający. W większości przypadków oczyszczalnie z drenażem nie wymagają do działania energii elektrycznej (wyjątkiem jest konieczność zastosowania przepompowni ścieków). Wymagają najmniejszego zaangażowania jeżeli chodzi o obsługę. Dla oczyszczalni z drenażem rozsączającym nie ma konieczności zapewnienia odbiornika ścieków oczyszczonych - jest nim grunt pod drenażem.

Najstarsze, wykonane przez nas oczyszczalnie tego typu działają już niemal 20 lat.

Jednak nie zawsze istnieje możliwość zastosowania drenażu jako elementu doczyszczającego ścieki po osadniku. Głównymi czynnikami dyskwalifikującymi są całkowicie nieprzepuszczalny grunt oraz wysoki poziom wód gruntowych. Wadą drenażu rozsączającego może się okazać również dosyć duża wymagana powierzchnia (szczególnie przy słabo przepuszczalnym gruncie).

W dziale Technologie przedstawiono alternatywne metody doczyszczania ścieków. Pozwalają one na instalowanie oczyszczalni ścieków również w miejscach gdzie nie ma możliwości zastosowania drenażu.