Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Oczyszczalnie ścieków > Technologie oczyszczania > Osad czynny

TECHNOLOGIE - OCZYSZCZALNIE Z OSADEM CZYNNYM

Oczyszczalnia Prox AT - schemat

Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków firmy Prox z typoszeregu AT do oczyszczania wykorzystują technologię osadu czynnego (mechaniczne napowietrzanie). Są przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowo–gospodarczych, pochodzących z niewielkich obiektów np.: szkół, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Oczyszczalnie ścieków Prox AT posiadają świadectwo zgodności CE i są zgodne z europejską wytyczną 89/106/EEC o wyrobach budowlanych oraz z normą PN-EN 12566-3: Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 - Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków

Proces oczyszczania

Ścieki surowe dopływają poprzez kosz na skratki do przestrzeni beztlenowej, gdzie dochodzi do biologicznego usuwania azotu oraz są wytwarzane warunki do częściowego usuwania fosforu. W tej części dochodzi również do mechanicznego podczyszczenia dopływających ścieków i rozkładu stałych zanieczyszczeń. Oczyszczalnia Prox AT - widok Dalej ścieki grawitacyjnie wpływają do napowietrzanej komory z niskoobciążonym osadem czynnym, gdzie dochodzi do biologicznej degradacji organicznych zanieczyszczeń oraz nitryfikacji azotu amonowego. Powietrze do systemu napowietrzania, który składa się z drobnopęcherzykowych elementów areacyjnych, dostarcza membranowy kompresor umieszczony poza biologicznym reaktorem (w studzience lub w pomieszczeniu technicznym). Dalszym stopniem oczyszczania jest separacja polegająca na oddzieleniu oczyszczonych ścieków od osadu czynnego, po czym oczyszczone ścieki wypuszcza się do cieku wodnego, gruntu lub recykluje się, a osadzony osad czynny z dna osadnika wtórnego zawraca się do części beztlenowej, część do komory napowietrzania. Istnieje możliwość rozbudowy systemu o układ odwodnienia osadu nadmiernego w workownicy. W worku tym osad będzie składowany i anaerobowo stabilizowany.

Oczyszczalnie tego typu polecamy szczególnie świadomym użytkownikom, będącym w stanie regularnie przeprowadzać wymagane czynności konserwacyjne. Ścieki odprowadzane z tak użytkowanej oczyszczalni spełnią z nawiązką wymagania wynikające z obowiązujących przepisów.