Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Oczyszczalnie ścieków > Technologie oczyszczania > Filtr piaskowy

TECHNOLOGIE - FILTR PIASKOWY O PRZEPŁYWIE PIONOWYM

EPURBLOC® + filtr piaskowo-żwirowy

Bardzo zbliżonym do drenażu rozsączającego jest filtr piaskowo - żwirowy o przepływie pionowym. Różni on się tym, że pod warstwą piasku (jest ona ostatnią sztuczną warstwą w przypadku drenażu rozsączającego) jest ułożona na folii warstwa żwiru, w której umieszczony jest drenaż zbierający oczyszczone ścieki, zakończony studzienką SL - RCOLV 1190. Stwarza to lepsze warunki do oczyszczania ścieków w porównaniu z klasycznym drenażem. Filtr piaskowo - żwirowy zajmuje mniej miejsca niż drenaż. Ponadto pozwala na całkowitą separację układu technologicznego oczyszczalni ścieków od gruntu.

Ścieki oczyszczone muszą być odprowadzone do odbiornika ścieków.