Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Oczyszczalnie ścieków > Technologie oczyszczania > Oczyszczalnie hybrydowe

TECHNOLOGIE - OCZYSZCZALNIE HYBRYDOWE BIO-DUO

Oczyszczalnia BIODUO
Legenda:
 1. Sprężarka
 2. Filtr szczelinowy
 3. Dyfuzor talerzowy
 4. Złoże biologiczne
 5. Komora osadu czynnego

Oczyszczalnia SL-BIO DUO jest hybrydowym połączeniem dwóch najbardziej skutecznych technologii biologicznego oczyszczania ścieków: złoża biologicznego i osadu czynnego. Chcąc wykorzystać zalety obu technologii i jednocześnie wyeliminować ich słabe strony, firma Sotralentz opracowała i wdrożyła do produkcji gamę hybrydowych reaktorów z typoszeregu SL-BIO DUO. Połączenie złoża biologicznego i komory osadu czynnego, pozwala na "samoregulację" systemu i zapewnia stabilne efekty oczyszczania ścieków. Powyższe procesy tlenowe poprzedzone są oczyszczaniem wstępnym, które realizowane jest w osadniku gnilnym.

Procesy biologiczne realizowane przez oczyszczalnię SL-BIO DUO:

 1. Dopływ ścieków surowych

  Surowe ścieki bytowo-gospodarcze dopływają do oczyszczalni przykanalikiem w sposób grawitacyjny lub ciśnieniowo z przydomowej przepompowni ścieków.

 2. Podczyszczanie beztlenowe w osadniku gnilnym

  W osadniku gnilnym zachodzą wstępne procesy oczyszczania ścieków głównie na drodze mechanicznej. Dzięki deflektorowi na wlocie dopływające ścieki nie powoduj poderwania osadów z dna zbiornika. Cząstki łatwo opadające sedymentują na dno zbiornika zaś tłuszcze i oleje flotują tworząc na powierzchni tzw. kożuch. Na odpływie wbudowany jest filtr szczelinowy, który dodatkowo filtruje ścieki z niesionej zawiesiny. Zatrzymane w osadniku gnilnym zanieczyszczenia organiczne rozkładane są wstępnie na drodze procesów fermentacji beztlenowej.

 3. Oczyszczanie tlenowe na złożu biologicznym

  Ścieki podczyszczone w osadniku gnilnym przepływają grawitacyjnie do komory bioreaktora, która pracuje jako napowietrzane złoże zanurzone. W celu równomiernego wymieszania i napowietrzania ścieków oraz uzyskania odpowiedniego obciążenia hydraulicznego złoża, zastosowano powietrzny podnośnik cieczy pracujący jako wewnętrzny cyrkulator bioreaktora. Pozwala to na skuteczne wywołanie procesów biologicznego oczyszczania.

 4. Doczyszczanie tlenowe w komorze osadu czynnego

  Ścieki przepływają do drugiej komory reaktora dzięki dolnej szczelinie w przegrodzie oddzielającej obie strefy bioreaktora. W drugiej komorze, ładunek zostaje poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pełni także rolę osadnika wtórnego dla obumarłej lub zerwanej błony biologicznej oraz osadu nadmiernego. Gwarantuje to bardzo dokładne natlenienie ładunku dzięki czemu w pełni przebiega proces nitryfikacji.

 5. Napowietrzanie ścieków towarzyszące procesom tlenowym

  System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia. Do wytworzenia sprężonego powietrza używa się zlokalizowanej w zintegrowanej skrzynce sterującej sprężarki membranowej o bardzo niskiej energochłonności. Proces napowietrzania odbywa się w sposób permanentny.

  Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie trzech efektów:

  • dostarczenie znajdującym się w reaktorze mikroorganizmom niezbędnego im do życia tlenu,
  • intensywne mieszanie ścieków z mikroorganizmami,
  • przeprowadzenie procesu nitryfikacji.
 6. Odpływ ścieków oczyszczonych

  Ostatnim elementem reaktora jest końcowy filtr szczelinowy zabezpieczający przed przedostaniem się unoszonej przez pracujący dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pełni jednocześnie funkcję komory anoksycznej, pozwalającej na częściową denitryfikację ładunku zanieczyszczeń.

Ścieki oczyszczone muszą być odprowadzone do odbiornika ścieków.