Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Separatory

SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOCHODNYCH TECHNEAU

Logo producenta

Systematyczny wzrost liczby pojazdów mechanicznych poruszających się po drogach, jednoczesny dynamiczny rozwój sieci punktów dystrybucji paliw płynnych, budowa nowych dróg i autostrad oraz powstawanie całej infrastruktury związanej z transportem (wszelkiego rodzaju parkingi, punkty serwisowe, place manewrowe, myjnie samochodowe) wymagają zwrócenia szczególnej uwagi na zabezpieczenie instalacji kanalizacyjnych przed skażeniem węglowodorami mineralnymi. Produkty ropopochodne dostające się do kanalizacji poprzez wody deszczowe, niekontrolowane wycieki stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska.

Separator Techneau

Aby zminimalizować te zagrożenia stosuje się separatory substancji ropopochodnych. Separatory wykonuje się w oparciu o normę PN-EN 858. Dzieli ona separatory na dwie klasy: separatory grawitacyjne, w których stężenie węglowodorów na wyjściu musi być niższe niż 100 mg/l i separatory koalescencyjne (wykorzystujące proces łączenia się drobin olejowych w większe krople pod wpływem specjalnego wkładu koalescencyjnego), w których parametr ten musi być niższy niż 5 mg/l. Wszystkie separatory muszą być wyposażone w automatyczne odcięcie odpływu. Jego zadaniem jest odcięcie odpływu po przekroczeniu w separatorze dopuszczalnej ilości nagromadzonych węglowodorów.

Francuska firma TECHNEAU oferuje m.in. szeroką gamę urządzeń do separacji substancji ropopochodnych. Wykonane są one z polietylenu. Istnieje kilkadziesiąt wariantów separatorów. Jest to możliwe dzięki temu, że stosunkowo niewielka ilość elementów może być odpowiednio wzajemnie łączona, aby sprostać założeniom projektowym i użytkowym.

W przypadku gdy ograniczona ilość miejsca wyklucza zainstalowanie separatora ze zintegrowaną komorą szlamową lub gdy zakładana jest duża ilość zanieczyszczeń stałych osadzających się można zastosować oddzielną komorę szlamową. Komory oferowane są w wielu wielkościach, umożliwiając dobór adekwatny do wielkości separatora i zakładanej ilości zanieczyszczeń. W zależności od miejsca posadowienia separatora producent oferuje dodatkowy zestaw włazów teleskopowych (nadstawek) o różnych klasach nacisku i głębokościach posadowienia.