Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Uzdatnianie wody

UZDATNIANIE WODY

Stacja uzdatniania

Jakość wody w Polsce pogarsza się z każdym rokiem. Ujęcia komunalne nie są w stanie dostarczyć dobrej jakościowo wody chlorując ją nadmiernie w celu zabicia bakterii. Również woda z ujęć lokalnych choć pozbawiona chloru, zawiera wiele zanieczyszczeń.

Najczęściej są to: żelazo, twardość (kamień), mangan, zanieczyszczenia chemiczne, pestycydy, metale ciężkie. Mogą one wyrządzić wiele szkód zarówno dla zdrowia człowieka jak i dla jego dobytku.

Instalując urządzenia uzdatniające wodę jesteśmy w stanie rozwiązać większość problemów związanych z jakością wody.