Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Oczyszczalnie ścieków > Dobór drenażu

SPRAWDŹ CZY MASZ MIEJSCE NA DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY

(przeglądarka musi umożliwiać wykonywanie skryptów javascript)

ZAŁOŻENIA:
Rodzaj gruntu:
Ilość stale przebywających osób:
WYNIKI:
Minimalna wymagana ilość powierzchni niezbędnej do rozsączania wynosi: m2
Przykładowe wymiary poletka drenażowego: xm
Założona ilość nitek drenażu:
UWAGA: Podana powierzchnia jest orientacyjna m.in. nie uwzględnia nachylenia terenu.
Ponadto w celu prawidłowego usytuowania drenażu rozsączającego na działce należy uwzględnić wymagane odleglości od istniejącego uzbrojenia terenu, granicy działki itp.

Pobierz bezpłatny komputerowy program doboru oczyszczalni: Dobór