Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Oczyszczalnie ścieków > Formalności

STRONA FORMALNO-PRAWNA BUDOWY OCZYSZCZALNI

Przepisy regulujące projektowanie, budowę i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków są zawarte w znacznej mierze w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994r. poz. 414 z późniejszymi zmianami). Według niej przydomowa oczyszczalnia ścieków musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia do starostwa powiatowego, co musi być poprzedzone uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego (w przypadku zrzutu ścieków większego od 5 m3/dobę lub odprowadzenia podczyszczonych ścieków do wód), a w szczególnych wypadkach dodatkowych uzgodnień.

Pierwszy podstawowy warunek "legalizacji" to posiadanie aprobaty technicznej na projektowane urządzenia, wydanejprzez Instytut Ochrony Środowiska. Kolejnym warunkiem, na który trzeba zwrócić uwagę to konieczność zachowania minimalnych odległości od istniejącego uzbrojenia na działce. Ze względów projektowych i wykonawczych najkorzystniejszasytuacja występuje wówczas, kiedy inwestycja realizowana jest na terenie zwodociągowanym. Problem pojawia się w chwili, gdy na działce własnej lub sąsiedniej znajduje się ujęcie wody. W takim przypadku system rozsączający przydomowejoczyszczalni ścieków musi być zlokalizowany w wymaganej odległości od studni, ponadto należy zachować prawidłową odległość od pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników do okien i drzwi zewnętrznych oraz do granicy działki sąsiednieji drogi.

Już od kilkunastu lat zajmujemy się doborem odpowiedniego systemu do warunków terenowych oraz montażem oczyszczalni. Chetnie udzielamy odpowiedzi na nurtujące inwestorów pytania, służymy fachową poradą oraz bierzemy na siebie załatwianie wszelkich formalności.

Pobierz bezpłatny komputerowy program doboru oczyszczalni: Dobór