Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Oczyszczalnie ścieków > Eksploatacja

JAK PRAWIDŁOWO EKSPLOATOWAĆ OCZYSZCZALNIĘ

Aby zapewnić prawidłową i długotrwałą pracę oczyszczalni ścieków należy przestrzegać następujących zasad:

  1. Stosować biopreparaty. Szczególnie ważne jest pierwsze zastosowanie biopreparatu, po rozpoczęciu użytkowania oczyszczalni. Ma ono na celu zapoczątkowanie naturalnych procesów biologicznych zachodzących w osadniku.
  2. Kontrolować stopień zamulenia specjalnego filtra, znajdującego się na wylocie z osadnika. W razie konieczności przepłukać wypełnienie filtra (zalecana częstotliwość - raz na pół roku).
  3. Sprawdzać ilość nagromadzonych w osadniku osadów (zalecana częstotliwość - raz w roku). Średnio raz na dwa/trzy lata należy wezwać wóz asenizacyjny i wybrać nagromadzony osad.

W celu zapewnienia maksymalnej obsługi serwisowej proponujemy przejęcie kontroli nad prawidłową eksploatacją oczyszczalni ścieków w zakresie punktów 2 i 3.

Należy unikać odprowadzania do oczyszczalni:

Nie wrzucaj do oczyszczalni...
  • wody z ponadnormatywną zawartością żelaza (najczęściej w przypadku własnej studni),
  • popłuczyn z urządzenia odżelaziającego wodę,
  • popłuczyn z urządzenia zmiękczającego wodę,
  • większych ilości tłuszczu (np. zawartość frytkownicy),
  • kondensatu z kotła kondensacyjnego (dopuszczalne po zastosowaniu neutralizatora).

Pobierz bezpłatny komputerowy program doboru oczyszczalni: Dobór