Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Ogrzewanie > Regulatory

REGULATORY DO KOTŁÓW

Regulator pogodowy

Właściwa technika regulacji decyduje o prawidłowym i efektywnym funkcjonowaniu instalacji grzewczej. Zarówno przy podgrzewaniu wody jak i przy centralnym ogrzewaniu kocioł osiąga swoją maksymalną wydajność dopiero po zastosowaniu dopasowanego do indywidualnych potrzeb regulatora.

Rezultatem pracy regulatora jest optymalna efektywność, to znaczy najlepsze z możliwych skoordynowanie maksymalnego komfortu i minimalnego zużycia energii.

Wśród regulatorów można wyróżnić dwie grupy: regulatory pokojowe oraz regulatory pogodowe (sterują pracą kotła w zależności od temperatury zewnętrznej).

Regulator pokojowy

Służą one do automatycznego utrzymywania temperatury pomieszczeń, uprzednio wprowadzonych przez użytkownika. Mogą być wykorzystywane zarówno do regulacji dwustawnej jak i do bardziej energooszczędnej regulacji ciągłej. Regulacja ciągła wykorzystuje w pełni zalety modulacji palnika, dostosowując w każdej chwili jego moc do zapotrzebowania na ciepło. W trybie pracy dziennej można zaprogramować temperaturę od 5 do 30 °C. Większość regulatorów umożliwia dodatkowo obniżenie temperatury w przedziale od 5 do 20 °C w dowolnie nastawionych porach (np. w nocy) niezależnie dla każdego dnia tygodnia. Obsługa regulatorów firmy VAILLANT jest bardzo prosta dzięki informacjom wyświetlanym w języku polskim oraz czytelnemu systemowi komunikacji.