Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Ogrzewanie > Pompy ciepła

POMPY CIEPŁA - EKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚĆ

Schemat działania pompy ciepła

Nie ma lepszego sposobu na komfortowe zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę niż instalacja zasilana energią, która jest zgromadzona w ziemi, wodach gruntowych i powietrzu. Natura oferuje nam tę energię bezpłatnie. Pompa ciepła pobiera z otoczenia 75% energii potrzebnej do ogrzewania i podgrzania wody, dlatego domowy budżet jest znacznie mniej obciążony.

Wykorzystanie energii słonecznej zmagazynowanej w ziemi, wodach gruntowych i powietrzu to nie tylko istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego, lecz także wielki krok naprzód. Zamiast wysokich rachunków za ogrzewanie - niewyczerpane źródło energii, której przyroda dostarcza bezpłatnie. Takie możliwości stwarza właśnie pompa ciepła. Żadnej emisji, a zaledwie 25% energii grzewczej pochodzi ze zużycia elektryczności. To doskonały bilans energetyczny.

Jak to działa?
  1. W parowniku do czynnika roboczego doprowadzane jest ciepło z otoczenia. Stan skupienia czynnika roboczego zmienia się z ciekłego na gazowy.
  2. Czynnik roboczy w postaci gazu jest silnie sprężany i osiąga wysoką temperaturę. Ten proces wymaga doprowadzenia 25% energii z zewnątrz.
  3. Energia cieplna jest przenoszona bezpośrednio do obiegu grzewczego. Czynnik roboczy ulega ponownie ochłodzeniu i przechodzi w stan ciekły.
  4. Dzięki dekompresji w zaworze rozprężnym czynnik roboczy ulega tak silnemu schłodzeniu, że znów zaczyna pobierać ciepło z otoczenia.
Pompa ciepła Vaillant

Ciepło z gruntowej można pobierać za pomocą sondy gruntowej, np. poziomego kolektora gruntowego. Ciepło z wód gruntowych pobieramy z kolei w studni zasilającej i chłonnej. Wreszcie najprostsza możliwość - wykorzystanie energii zgromadzonej w powietrzu na zewnątrz za pomocą pompy ciepła powietrze-woda. W ten sposób urządzenia firmy Vaillant udostępnia wszystkie możliwości stwarzane przez nowoczesne pompy ciepła. Wystarczy tylko podjąć decyzję, od kiedy wprowadzić rozwiązanie, które ma przyszłość.