Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Ogrzewanie > Technika dwustopniowa

TECHNIKA DWUSTOPNIOWA - CO MOŻESZ ZYSKAĆ

Technika dwustopniowa to oszczędność pieniędzy, większa trwałość i ochrona środowiska.

Przez 85% sezonu grzewczego temperatury zewnętrzne kształtują się przeciętnie w zakresie od -2 do +15 "C. Zapotrzebowanie na ciepło jest w tym okresie pokrywane przez tak zwany "stopień małej mocy" (1 -szy stopień) gazowego kotła grzewczego VK 6 Premium. Dopiero gdy temperatura na zewnątrz jest niższa, następuje włączenie pełnej mocy grzewczej kotła (2-gi stopień).

Rezultaty:
  • Liczba włączeń i wyłączeń ulega zredukowaniu o około 70%, powodując zwiększenie trwałości kotła,
  • Ogrzewanie przez stopień małej mocy i zmniejszona częstotliwość załączeń to także oszczędność gazu, a tym samym pieniędzy,
  • Mniejsze i lepsze zużycie energii to także zmniejszenie emisji produktów szkodliwych (CO2, NOx, CO), czyli mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
Technika dwustopniowa

Dostarczanie ciepłej wody zgodnie z potrzebami ale i oszczędnie.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w zasobniku przy udziale techniki dwustopniowej to również oszczędność energii. Przy zastosowaniu zintegrowanej regulacji w VK 6 Premium zawartość zasobnika, albo jest podgrzewana tylko pierwszym stopniem palnika, albo też pełną mocą. W ten sposób częstotliwość włączania kotła zmniejsza się również przy podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej z efektami, które zostały powyżej przedstawione.