Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Oprogramowanie > Serwisant

SERWISANT - OPTYMALIZACJA SERWISU, ZARZĄDZANIE BAZĄ KLIENTÓW

Bieżąca wersja: 3.92

Program Serwisant istnieje na rynku już od 2000 roku. Jego zaletą jest fakt, że zmiany, w nim wprowadzane wynikają przede wszystkim z uwag zgłaszanych przez serwisantów różnych urządzeń. Jest więc maksymalnie przystosowany do realizacji ich potrzeb. Jedynym warunkiem efektywnego wykorzystania programu jest systematyczne wprowadzanie do niego danych o wykonanych uruchomieniach, konserwacjach itp.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z programem.

Przeznaczenie programu

Program Serwisant jest szczególnie polecany firmom wykonawczo-serwisowym mającym do czynienia z serwisowaniem różnego rodzaju urządzeń np.: przydomowych oczyszczalni ścieków, kotłów centralnego ogrzewania, stacjami uzdatniania wody, klimatyzatorów itp.

Pomaga on w pracach związanych z optymalizacją organizacji serwisu. Pozwala on na szybki dostęp do danych o klientach oraz obsługiwanych urządzeniach.

Raz wprowadzone dane o kliencie i urządzeniu u niego zamontowanym mogą być wykorzystane do szybkiego generowania tzw. dokumentów skojarzonych. Są one generowane na podstawie szablonów. Wraz z programem dostarczane są szablony m.in.: wniosków, podań, zgłoszeń i oświadczeń niezbędnych w procedurze formalno-prawnej oraz umów na wykonanie i serwis. Istnieje możliwość wprowadzania dowolnych zmian w istniejących szablonach oraz utworzenia własnych, w których dane klienta oraz firmy pobierane są automatycznie z odpowiedniej kartoteki. Wygenerowany dokument można wydrukować lub otworzyć w domyślnym edytorze tekstów.

Program prowadzi ewidencję i kronikę wszystkich zdarzeń związanych z danym klientem. Na podstawie wprowadzanych przez użytkownika danych Serwisant może wyznaczyć listę urządzeń wymagających konserwacji. Lista może zostać przygotowana na dowolny dzień roku.

Program pozwala na śledzenie obiegu dokumentów składanych w kolejnych urzędach. Jest to przydatne np.: w przypadku załatwiania formalności związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków.

Serwisant posiada ...

... rozbudowaną bazę dostępnych wydruków, umożliwiając wydruk np.:
  • wykazu (na dowolny dzień) urządzeń wymagających przeprowadzenia okresowej konserwacji,
  • historii usług wykonanych dla konkretnego klienta,
  • listy referencyjnej, z możliwością ograniczenia do wybranej gminy lub miejscowości,
  • adresów na kopertach do korespondencji seryjnej,
  • protokołów do wykonanych usług (m.in. firm: Vaillant, Brotje, Wolf).