Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Oprogramowanie > Serwisant > Historia zmian

HISTORIA ZMIAN W SERWISANCIE

+ dodano
* zmieniono/poprawiono
- usunięto

3.92 (23.09.2015)  
 
+ nowe pola dla dodawania klientów z pliku csv
+ możliwość wyszukiwania klienta na podstawie nazwy urządzenia
+ zmienne: czynnosc1_juz, czynnosc2_juz oraz czynnosc3_juz, umożliwiające wstawienie znaku x gdy dana czynność wymaga już interwencji serwisanta
 
3.91 (26.02.2014)  
 
+ widok tabelaryczny w oknie głównym
+ możliwość wyboru 2 pól, których wartości będą prezentowane w oknie głównym
+ pola użytkownika w danych klienta (10 szt.)
* zwiększony rozmiar pola nr protokołu
* zwiększony rozmiar pola nr katalogowy materiału
 
3.83 (02.10.2012)  
 
* błąd uniemożliwiający edycję danych klienta bezpośrednio po jego dodaniu
 
3.82 (01.12.2011)  
 
+ możliwość kolorowania kluczowych zdarzeń (na podstawie których wyznaczane są terminy następnych konserwacji)
+ możliwość wyszukiwania klienta na podstawie numeru telefonu
+ możliwość wygenerowania pliku zawierającego klientów, dla których zostały wprowadzone współrzędne geograficzne miejsca inwestycji. Po umieszczeniu takiego pliku na dowolnym serwerze można wyświetlić w/w miejsca na mapie w serwisie http://maps.google.pl
 
3.81 (23.02.2011)  
 
+ możliwość grupowej zmiany wybranych cech materiałów (np.: stawka VAT, nazwa firmy)
+ możliwość zdefiniowania listy starostw
* wygodniejszy dostęp do bazy urzędów
 
3.80 (31.01.2011)  
 
+ możliwość wysyłki wiadomości e-mail do wielu klientów jednocześnie
+ nowy typ szablonu - Mail, dla dokumentów skojarzonych
+ możliwość powiązania wpisanej czynności z dowolnym plikiem istniejącym na dysku (np.: PDF, JPG itp.)
+ możliwość wpisania klienta na czarną listę
+ możliwość zdefiniowania numeru umowy serwisowej w danych klienta
* całkowicie przebudowane wyszukiwanie czynności oraz wymaganych interwencji
+ możliwość zdefiniowania numeru NIP firmy - użytkownika
+ nowa zmienna: @_firma_nip - zamieniana na numer NIP firmy - użytkownika
+ możliwość dodania do bazy materiałów listy części firmy Wolf
+ szablon zgłoszenia reklamacyjnego firmy Wolf
+ możliwość zdefiniowania w pliku z cenami grup cenowych waluty (PLN lub EUR) oraz nazwy firmy, której dotyczą ceny
- menu Wydruki
 
3.73 (01.06.2010)  
 
+ dodatkowe pole użytkownika umożliwiające dokładniejszą charakterystykę urządzenia
* błąd związany z niemożliwością usunięcia niektórych materiałów z protokołu
 
3.72 (29.01.2010)  
 
* obsługa stanów magazynowych
* wyliczanie wartości protokołu
 
3.71 (30.10.2009)  
 
+ możliwość zdefiniowania i wykorzystania w szablonach logo firmy
+ możliwość szybkiego przeliczenia cen w PLN z ceny w innej walucie
+ możliowść podawania ceny w walucie innej niż PLN, w kartotece Materiały
+ możliwość podawania rabatu na części uwzględniane w protokole
+ nowa zmienna dotyczącza wypisywanych protokołów: @_t_rabat
+ nowe zmienne dotyczącze wypisywanych protokołów: @_prot_suma_netto, @_prot_suma_vat
* dokładność obliczeń wartości protokołu (zaokrąglenia)
* generowanie listy wymaganych konserwacji
 
3.7 (25.09.2009)  
 
+ wiele drobnych modyfikacji ułatwiających pracę z Serwisantem
+ nowe szablony wydruków protokołów
+ możliwość określenia stanów magazynowych dla materiałów
+ możliwość dowolnego zdefiniowania parametrów serwisowanych urządzeń (nie tylko jak dotychczas: oczyszczalnie, kotły, stacje uzdatniania wody)
+ możliwość całkowitej edycji szablonu wydruku protokołu
* obsługę protokołów dodawanych do czynności
- możliwość drukowania kopert z menu Wydruki (szablon nadruku na dowolną kopertę można utworzyć korzystając ze zmiennych)
 
3.6 (15.01.2007)  
 
+ uwzględniania numeru domu z adresu inwestycji na wydruku protokołu,
+ szybkiego kopiowania danych dotyczących montażu oraz uruchomienia (wprowadzanych w "Edycja klienta > Urządzenie") do danych w oknie Szczegóły,
+ automatycznego kopiowania Niesprawności/Opisu pracy/Uwag z protokołu do uwag w oknie Szczegóły,
+ drukowania kopert bez podanego adresu odbiorcy.
* Poprawiono błąd występujący podczas wprowadzania współrzędnych geograficznych miejsc znacznie oddalonych od siedziby serwisu.
 
3.5 (08.02.2006)  
 
* zasada dopisywania protokołów, protokół jest obecnie przypisywany do pojedynczej czynności w oknie "Szczegóły"
+ dopisania do każdej czynności nazwiska serwisanta w oknie "Szczegóły",
+ utworzenia listy najczęściej "użwanych" serwisantów,
+ dopisania analizy nazwy/typu analizatora do protokołu,
+ utworzenia listy najczęściej "użwanych" analizatorów,
+ dopisania współrzędnych geograficznych inwestycji,
+ szybkiego wskazania inwestycji na mapie (wymagany dostęp do internetu).
 
3.4 (16.03.2005)  
 
+ możliwość szybkiego zadzwonienia na numer telefonu klienta (wymagana obecność programu obsługującego linki "callto:", np. Skype)
+ możliwość przypisania do klienta adresu e-mail i numeru telefonu kierunkowego
+ możliwość dodania analizy (ścieków/wody/spalin) na protokole
+ możliwość tworzenia przekroju geotechnicznego dla "oczyszczalni"
+ skróty klawiaturowe w głównym oknie programu
+ możliwość wyświetlania w głównym oknie programu zamiast numeru działki - wybranej przez użytkownika wartości (np.: rlm, układ technologiczny itd.)
+ możliwość umieszczenia na liście interwencji pod nazwiskiem klienta dowolnych czynności dla niego wykonanych (np.: nierozliczone)
 
3.3 (04.08.2004)  
 
+ nowy wzorzec Tabela
+ możliwość określenia niezależnej czcionki dla każdego wzorca
+ wiele drobnych poprawek zwiększających funkcjonalność programu
 
3.2 (19.05.2003)  
 
+ narzędzie archiwizacji i dearchiwizacji danych (Narzędzia > Dane > Archiwizacja)
+ możliwość tworzenia własnej listy dostępnych czynności i urządzeń (Konfiguracja > Inne)
+ możliwość tworzenia własnych czynności oraz określenia maksymalnego czasu pomiędzy konserwacjami
+ obszerny plik pomocy.