Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Oprogramowanie > Dobór > Historia zmian

HISTORIA ZMIAN W PROGRAMIE DOBÓR

2.61
 • dodano możliwość doboru ilości żwiru wyrażanego w tonach, na podstawie przelicznika podanego przez użytkownika.
2.60
 • dodano możliwość doboru oczyszczalni Actibloc, pracujących w technologii SBR.
2.52
 • zmiana algorytmu doboru drenażu oraz tuneli rozsączających.
2.41
 • zmieniono sposób wyboru ilości osadników.
2.40
 • dodano nowy osadnik z wbudowanym filtrem EPURBLOC 2500 BASIC,
 • dodano możliwość odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu po filtrze pionowym lub po złożu BIO UNO/DUO za pomocą tuneli filtracyjnych wraz automatycznym wyznaczeniem ich ilości.
2.30
 • zwiększona dopuszczalna długość nitki drenażu do 30 m,
 • zwiększona dopuszczalna długość nitki tuneli filtracyjnych do 30 m,
 • dodano nowe zmienne do wykorzystania w szablonie opisu technicznego,
 • poprawione generowanie opisu technicznego,
 • liczne modyfikacje szablonu opisu technicznego,
 • dodana możliwość narzucenia jednoczesnego doboru trzech osadników/Epurbloków,
 • dodana możliwość wyboru sposobu łączenia osadników szeregowo lub równolegle,
 • modyfikacje w algorytmie doboru oczyszczalni BIO UNO/DUO.
2.03
 • uwzględniono zmiany wprowadzone w cenniku obowiązującym od 1 października 2006 r.
2.02
 • uwzględniono zmiany wprowadzone w cenniku obowiązującym od 1 czerwca 2006 r.
2.01
 • uaktualniono bazę cenową urządzeń wykorzystywanych automatycznie przez program
 • dodano materiały wprowadzone do oferty 1 marca 2006 r.
2.00
 • W oknie Wyniki zastosowano dwie tabele:
  • Wyniki - z wynikami doboru (same niezbędne materiały wraz z wyznaczonymi ilościami);
  • Oferta - z ofertą, czyli to co w Wyniki plus zmiany dokonane przez użytkownika. Zmiana ta powoduje, że wciśnięcie przycisku Dobór podczas przygotowywania oferty (np.: by coś ponownie przeliczyć) będzie powodowało tylko zmiany w tabeli Wyniki, z której użytkownik będzie mógł przenieść materiały do tabeli Oferta. Natomiast tabela Oferta pozostanie nienaruszona. (dotychczas po każdorazowym wciśnięciu Doboru użytkownik tracił przygotowywaną ofertę).
 • W tabeli Oferta użytkownik może zmienić nazwę, jednostkę, cenę, vat, ilość oraz upust niezależnie dla każdego materiału. Po każdej zmianie oferta zostanie automatycznie przeliczona (dotychczas użytkownik mógł zmienić tylko ilość).
 • Baza z materiałami dodatkowymi (użytkownika) została przeniesiona z okna Wyniki do nowego okna Materiały. Użytkownik będzie "widział" jednocześnie wiele materiałów a nie jeden jak to było dotychczas. Dodatkowo w/w baza została podzielona na dwie części:
  • tylko materiały firmy Sotralentz (będzie aktualizowana wraz ze zmianami cen);
  • materiały użytkownika, zawartość której można dowolnie zmieniać
 • Dla długości drenażu większej niż 80mb dodawane są dwie studzienki zamykające. Dla długości drenażu większej niż 120mb (czyli więcej niż jedno poletko) dodawane są studzienki rozdzielcze w ilości odpowiadającej ilości poletek (plus dodatkowa studzienka pozwalająca rozdzielić ścieki na poszczególne poletka) oraz odpowiednią ilość studzienek zamykających.
 • Niedobieranie przez program piasku w gruntach, które tego nie wymagają (w gruntach dobrze przepuszczalnych).
 • Przy wpisaniu w Konfiguracji ceny Dokumentacji techn. równej 0.00 - nie będzie ona automatycznie dodawana do oferty. Takie zachowanie programu może się okazać przydatne np. firmom handlowym, które nie wykonują dokumentacji.
 • Dodano możliwość określenia przez użytkownika ilości ścieków dla 1 RLM (domyślnie jest to 160 dm3).
 • Po każdorazowej zmianie kursu Euro oferta zostaje automatycznie przeliczona (dotyczy tylko materiałów, których cena zależy od w/w kursu).
 • Możliwość wygenerowania oferty w formacie HTML.
 • Możliwość zapisu oferty tak by w przyszłości mógła być modyfikowana.
 • Generowanie opisu technicznego.
 • Dodano mozliwość wyboru następujących języków: angielski, litewski, łotewski.
1.08
 • uaktualniono bazę cenową urządzeń wykorzystywanych automatycznie przez program;
 • dodano nowe osadniki i Epurbloc: 7500 i 10 000 l.
1.05
 • poprawiono wykryte błędy (m.in. wyświetlanie proponowanych wymiarów filtra pionowego). Dalsze zmiany dotyczą głównie sposobu wykonywania oferty. Wprowadzono możliwość wprowadzenia stawki podatku VAT do materiałów oraz wyboru sposobu wyświetlania cen na ofercie (netto, brutto, upust). Uaktualniono bazę cenową urządzeń wykorzystywanych automatycznie przez program.