Wspólnie dbamy o środowisko
:: Strona główna > Zbiorniki olejowe > Łączenie zbiorników

SPOSOBY ŁĄCZENIA ZBIORNIKÓW NA OLEJ OPAŁOWY

Gama zbiorników na olej opałowy EUROLENTZ

W baterii może znajdować się maksymalnie 6 zbiorników, które mogą być ustawione w maksymalnie dwóch rzędach. Zasada ta dotyczy wszystkich typoszeregów tzn.: EUROLENTZ, VARIOLENTZ oraz EUROLENTZ-KOMFORT. Wyjątek stanowią jedynie zbiorniki jednopłaszczowe EUROLENTZ 2500 TEL 88 o pojemności 2500 litrów, które można łączyć (maks. 5 sztuk) tylko w jeden szereg.

Jako zestaw podłączeniowy Sotralentz proponuje połączony system (rura napełniająca w rurze odpowietrzającej) z tworzywa sztucznego. Dzięki unikalnej konstrukcji system ten wykorzystuje na zbiorniku tylko jeden korek z czterech dostępnych. System występuje w trzech podstawowych rodzajach zestawów podłączeniowych:

  • EB2012 D - stosowany dla pierwszego lub jedynego zbiornika w baterii.
  • EC2012 Dxxx - do podłączenia kolejnych zbiorników w baterii, z wyjątkiem pierwszego zbiornika ew. drugiego rzędu. Zestaw ten występuje w trzech typach różniących się długością.
  • EC2012 Dxxx L - do podłączenia pierwszego zbiornika ew. drugiego rzędu (rozpoczynającego drugi rząd). Zestaw ten występuje w dwóch typach różniących się długością. Zbiornik ten może być obrócony o 90 stopni w stosunku do zbiorników z pierwszego rzędu.

Kilka przykładowych układów łączenia zbiorników:

Przykładowe ustawienie zbiorników Przykładowe ustawienie zbiorników Przykładowe ustawienie zbiorników Przykładowe ustawienie zbiorników z obróconym zbiornikiem

Doboru odpowiednich zestawów podłączeniowych dla pożądanego kształtu baterii zbiorników można dokonać w bezpłatnym programie Olejak

Dostarczamy zbiorniki do odbiorców na terenie całej Polski. Zapytaj nas o cenę!

Pobierz bezpłatny komputerowy program doboru zbiorników na olej opałowy: Olejak