Forum dyskusyjne - nowa wiadomość

Odpowiedź na wiadomość:

Re: Kopiowanie rzednych

Wysłaną przez: Anonim, 2013-09-20 10:57:16

: : : czy oprócz kopiowania rzędnych terenu, w przypadku powtarzających się wezłów, automatycznie kopiować się będą rzędne rurociągów. Ciężko połapać się gdy profil jest większy i musimy każdy węzeł zmieniać. : : : : Kopiując oraz wklejając cały węzeł kopiowane są wartości związane z węzłem tzn. m. in.: rzędne terenu istn. i proj., rzędne rury. Natomiast nie są kopiowane dane odcinka wychodzącego z węzła tzn. długość, spadek, materiał rury. : : : : Istnieje kilka sposobów kopiowania całych wezłów: wybierając opcję w menu, używając skrótu klawiaturowego lub wpisując w nowym węźle nazwę już istniejącego węzła. : : -- : : Pozdrawiam : : Bardziej mi chodzi oto, że jeśli zmieniam spadek w głównym rurociągu to nie zmieniają się rzędne na odejściach i trzeba w każdym ręcznie wpisywać i poprawiać.


Osoba: Temat: Treść:

Bieżąca wersja:3.20

Znajdź nas na Facebooku

Ostatnio na forum

Ocena użytkowników

Przydatność: 4.5
4.5
Łatwość obsługi: 4.6
4.6

Średnia wyliczona na podstawie 10 ostatnich ocen w skali od 1 (bardzo zła) do 5 (bardzo dobra).

Najczęściej tworzone profile

kanalizacyjne: 78%
78%
wodociągowe: 68%
68%
gazowe: 46%
46%
melioracyjne: 26%
26%
oczyszczalnie: 38%
38%
ciepłownicze: 30%
30%

Wyniki tworzone są automatycznie na podstawie 50 ostatnich ankiet wypełnionych przez użytkowników.