KREŚLARZ - ZAMÓWIENIE

Zamówienie:
Zamówienie obejmuje udzielenie licencji na jedno stanowisko.
Cena licencji wynosi 340,00 zł netto (418,20 zł brutto z 23% VAT).
Rejestracja:
Identyfikator: 1
Aby odczytać identyfikator należy uruchomić program Kreślarz na komputerze, na którym będzie używany, a następnie wcisnąć przycisk O programie znajdujący się na pasku narzędziowym. Identyfikator można skopiować do schowka klikając go lewym przyciskiem myszy.
Zamawiający:
Firma (lub imię i nazwisko): 1
Miejscowość: 1
Ulica: 1
Numer domu: 1
Numer mieszkania: 1
Poczta: 1
Kod pocztowy: 1
NIP: 1
E-mail: 1
Telefon:
Osoba zamawiająca:
Zapłata:
Hasło zostanie przesłane Zamawiającemu na adres e-mail lub na adres siedziby firmy (na życzenie) w ciągu maks. 3 dni roboczych od wpłynięcia pieniędzy na konto firmy HYDRO-SYSTEM P.U.H. nr: 02 1540 1144 2001 6402 7078 0002
Uwagi:
Uwagi:
Informacje dodatkowe:
Chcę w przyszłości otrzymywać informacje związane z programem Kreślarz

O istnieniu Kreślarza dowiedziałem(am) się:

  • od znajomego
  • z artykułu w prasie branżowej
  • z reklamy w prasie branżowej
  • dzięki współpracy z firmą Sotralentz
  • z informacji zawartych w internecie
  • przypadkowo trafiając na jego stronę internetową
  • z innego źródła:

1 - pola muszą zostać wypełnione

Wysyłając powyższe dane wyrażasz zgodę na jednorazowe wykorzystanie ich przez firmę HYDRO-SYSTEM P.U.H. w celu wystawienia faktury VAT za przedmiot zamówienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.


W przypadku braku dostępu do internetu wydrukowany formularz można przesłać faksem 81 744-47-93 lub pocztą na adres: HYDRO-SYSTEM P.U.H., ul. Długa 5, 20-346 Lublin.

Składając zamówienie na program Kreślarz, czyli produkt cyfrowy, zgadzasz się, że jego zawartość zostanie Ci udostępniona natychmiast po dokonaniu płatności. W związku z czym tracisz prawo do odstąpienia w tym zakresie od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w 14 dni od momentu wydania rzeczy.