Forum dyskusyjne - nowa wiadomość

Odpowiedź na wiadomość:

Re: Jak obliczyć objętość mas ziemi

Wysłaną przez: wisowski, 2011-07-21 09:19:40

: : W jaki sposób uzyskać w profilu objętość mas ziemi w wykopach liniowych gdy w jego części roboty wykonywane będą przewiertem sterowanym : : Kreślarz wyznacza objętość wykopów przy założeniu wykonywania wykopów. Wartość tą można odczytać w oknie Statystyki. : : Jedynym, nieco skomplikowanym sposobem na uzyskanie pożądanego wyniku, jest odjęcie od całkowitej objętości wykopów sumarycznej objętości z odcinków wykonywanych jako przewiert. : Pokazywanie objętości poszczególnych odcinków na profilu można włączyć w oknie Konfiguracja (menu: Narzędzia > Konfiguracja > Rysunek > Tabela > Objętość wykopu). : -- : Pozdrawiam


Osoba: Temat: Treść:

Bieżąca wersja:3.20

Znajdź nas na Facebooku

Ostatnio na forum

Ocena użytkowników

Przydatność: 4.5
4.5
Łatwość obsługi: 4.6
4.6

Średnia wyliczona na podstawie 10 ostatnich ocen w skali od 1 (bardzo zła) do 5 (bardzo dobra).

Najczęściej tworzone profile

kanalizacyjne: 78%
78%
wodociągowe: 68%
68%
gazowe: 46%
46%
melioracyjne: 26%
26%
oczyszczalnie: 38%
38%
ciepłownicze: 30%
30%

Wyniki tworzone są automatycznie na podstawie 50 ostatnich ankiet wypełnionych przez użytkowników.