Forum dyskusyjne - nowa wiadomość

Odpowiedź na wiadomość:

Re: Obiekty

Wysłaną przez: Wiesław Stępiński, 2007-04-02 19:04:44

: Proszę o rozszerzenie możliwości wstawiania obiektów na profilach o obiekty melioracyjne np. zastawki, studnie drenarskie z osadnikami, przepusty, stopnie (progi)


Osoba: Temat: Treść:

Bieżąca wersja:3.20

Znajdź nas na Facebooku

Ostatnio na forum

Ocena użytkowników

Przydatność: 4.5
4.5
Łatwość obsługi: 4.6
4.6

Średnia wyliczona na podstawie 10 ostatnich ocen w skali od 1 (bardzo zła) do 5 (bardzo dobra).

Najczęściej tworzone profile

kanalizacyjne: 78%
78%
wodociągowe: 68%
68%
gazowe: 46%
46%
melioracyjne: 26%
26%
oczyszczalnie: 38%
38%
ciepłownicze: 30%
30%

Wyniki tworzone są automatycznie na podstawie 50 ostatnich ankiet wypełnionych przez użytkowników.