Forum dyskusyjne - nowa wiadomość

Odpowiedź na wiadomość:

Re: Kreślarz

Wysłaną przez: Katarzyna i Sławomir Dominiczak, 2007-01-30 12:36:09

: Uważamy , że program jest super! : Drobną wadą jest dostępność opcji konfiguracji np. średnica studni, poprzez odpowiedni zapis , a nie : z menu. Wg. mnie wszelkie modyfiakcje winny iść : w kierunku uproszczenia obsługi i współpracy ze : środowiskiem CAD , bez rozbudowy programu o zbędne opcje. Przez swoją prostotę program jest rewelacyjny. Wczytywanie map itd. uważam za zbyt dużą komplikację. : Mam taki program i bez przerwy wykłada się : na wczytywaniu plików rastrowych. : Jeżeli już iść w tym kierunku to poprzez wczytanie rysunku planowanej trasy bez mapy (tylko sama trasa) i wrzucenie obiektów i punktów węzłowych z menu programu. Program powinien sam zinterpretować odległości i kąty załamania oraz kolizje pytając się o parametry wysokościowe w każdym istotnym punkcie. : Przy wpisywaniu rzędnej rurociągu w następnej studni powinien się na rzucie pojawiać spadek na odcinku. : Ale dosyć tych marzeń ! : Program już dzisiaj 10-cio krotnie : skraca czas tworzenia profili , eliminując większość błędów. : Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć. : Pozdrawiamy : Katarzyna i Sławomir Dominiczak : FANATERM S.C. : Olsztyn : :


Osoba: Temat: Treść:

Bieżąca wersja:3.20

Znajdź nas na Facebooku

Ostatnio na forum

Ocena użytkowników

Przydatność: 4.5
4.5
Łatwość obsługi: 4.6
4.6

Średnia wyliczona na podstawie 10 ostatnich ocen w skali od 1 (bardzo zła) do 5 (bardzo dobra).

Najczęściej tworzone profile

kanalizacyjne: 78%
78%
wodociągowe: 68%
68%
gazowe: 46%
46%
melioracyjne: 26%
26%
oczyszczalnie: 38%
38%
ciepłownicze: 30%
30%

Wyniki tworzone są automatycznie na podstawie 50 ostatnich ankiet wypełnionych przez użytkowników.