Forum dyskusyjne - nowa wiadomość

Odpowiedź na wiadomość:

Re: rynny

Wysłaną przez: wisowski, 2012-07-03 20:19:52

: : Witam, : : czy jest możliwość w obecnej wersji programu określenie dla obiektu typu 'rynna' punktu włączeniowego? : : Mam tutaj na myśli reprezentację podglądu schematu: 1 (lub więcej rynien) włączonych do studni rewizyjnej, pod różnymi kątami. : : Jedynym sposobem uzyskania właściwego rysunku schematu, w przypadku podłączania wielu rynien do tej samej studni rewizyjnej jest utworzenie dodatkowych profili (w ramach tego samego pliku) od każdej rynny do studni. : Ważnym jest zachowanie takiej samej nazwy węzła (kolumna Węzeł w tabeli Dane) ze studnią na wszystkich profilach oraz odpowiednie określenie kątów włączenia (kolumna Kąt w tabeli Dane). : Przy właściwym podaniu w/w danych program powinien automatycznie "złożyć" profile w jeden schemat. : -- : Pozdrawiam


Osoba: Temat: Treść:

Bieżąca wersja:3.20

Znajdź nas na Facebooku

Ostatnio na forum

Ocena użytkowników

Przydatność: 4.5
4.5
Łatwość obsługi: 4.6
4.6

Średnia wyliczona na podstawie 10 ostatnich ocen w skali od 1 (bardzo zła) do 5 (bardzo dobra).

Najczęściej tworzone profile

kanalizacyjne: 78%
78%
wodociągowe: 68%
68%
gazowe: 46%
46%
melioracyjne: 26%
26%
oczyszczalnie: 38%
38%
ciepłownicze: 30%
30%

Wyniki tworzone są automatycznie na podstawie 50 ostatnich ankiet wypełnionych przez użytkowników.