Forum dyskusyjne - nowa wiadomość

Odpowiedź na wiadomość:

Re: Studnie i węzły

Wysłaną przez: wisowski, 2012-07-03 20:11:42

: : Mam pytanie i propozycję, czy możliwym jest wprowadzenie opcji w komentarzach podawania rzędnej dna studni tak by pojawiła się na rysunku lub jak dla kolizji na odnośniku. : : W wersji testowej rzędna dna studzienki, określona przez użytkownika, pojawia się automatycznie (w formie koty - jak dla kolizji). : : : Dodatkowo podsyłam pomysł usprawnienia pracy poprzez automatyczną aktualizację węzła o tym samym oznaczeniu na różnych profilach. : : Dość oczywistą sprawą jest ew. aktualizacja rzędnej terenu - ta we wszystkich wystąpieniach będzie taka sama. : Problemem jest natomiast aktualizacja rzędnej rury. Niekiedy jej modyfikacja w jednym z węzłów nie oznacza konieczności zmiany w innych, np. studzienki kaskadowe z wlotami na różnych wysokościach. : : Tak czy inaczej przemyślę temat. : -- : Pozdrawiam


Osoba: Temat: Treść:

Bieżąca wersja:3.20

Znajdź nas na Facebooku

Ostatnio na forum

Ocena użytkowników

Przydatność: 4.5
4.5
Łatwość obsługi: 4.6
4.6

Średnia wyliczona na podstawie 10 ostatnich ocen w skali od 1 (bardzo zła) do 5 (bardzo dobra).

Najczęściej tworzone profile

kanalizacyjne: 78%
78%
wodociągowe: 68%
68%
gazowe: 46%
46%
melioracyjne: 26%
26%
oczyszczalnie: 38%
38%
ciepłownicze: 30%
30%

Wyniki tworzone są automatycznie na podstawie 50 ostatnich ankiet wypełnionych przez użytkowników.