Forum dyskusyjne - nowa wiadomość

Odpowiedź na wiadomość:

Re: Zagłębienie od terenu istn (?) i linie 1 i 2

Wysłaną przez: wisowski, 2011-10-14 08:56:12

: : 1. Dlaczego podawane jest zagłębienie od terenu istn.? : : Rozumiem, że dla ilości mas itp. jest to ważne obliczeniowo jednak teren proj. trzeba stworzyć z linii 1 lub 2 ale zagłębienie dalej jest od istn. terenu a musi być od terenu proj. podawane. : : W następnej wersji programu będzie można wybrać jakie zagłębienie będzie podawane. Również w niej pojawi się w tabeli Dane nowa kolumna: Rzędna terenu projektowanego. : : : 2. W jaki sposób wrzucić linię 1, 2 lub następne które sobie utworzę w konfiguracji do tabeli w danych? : : Jeżeli ma Pan na myśli tabelę Dane, w oknie głównym programu, to jeżeli nie ma w niej w/w linii tzn., że znajdują się one w Panelu (uruchamia się go klawiszem F4). Zamysł jest taki by kolumny częściej używane znajdowały się w tabeli Dane, a te rzadziej w Panelu. Kolumny można przenosić pomiędzy Panelem a tabelą Dane, klikając prawym przyciskiem myszy w odpowiedniej kolumnie/wierszu i wybierając opcję: Przenieś kolumnę do... : : Jeżeli ma Pan na myśli tabelę z danymi pod rysunkiem profilu to Linia 1 i 2 powinny się automatycznie do niej wrzucić. Warunkiem jest wprowadzenie w nich minimum jednego odcinka oraz zaznaczenie opcji w Narzędzia > Konfiguracja > Rysunek > Tabela > Umieść w tabeli jeżeli niepuste. : : : 3. Co zrobić aby w Danych pokazywała się kolumna Rzędna dna rury zamiast Rzędna rury? : : W tabeli Dane celowo jest umieszczony napis Rzędna rury bez precyzowania do jakiej części rury rzędna jest podawana. Rzędna rury jest podawana do wierzchu/osi/dna rury, w zależności od ustawień w Panelu [klawisz F4]. Jakimś półśrodkiem jest wprowadzenie pożądanego tekstu w linii PipeOrd=Rzędna rury w pliku polski.lng (znajduje się on w katalogu lang). Niestety zmiana ta będzie widoczna tylko do ew. aktualizacji programu. : -- : Pozdrawiam


Osoba: Temat: Treść:

Bieżąca wersja:3.20

Znajdź nas na Facebooku

Ostatnio na forum

Ocena użytkowników

Przydatność: 4.5
4.5
Łatwość obsługi: 4.6
4.6

Średnia wyliczona na podstawie 10 ostatnich ocen w skali od 1 (bardzo zła) do 5 (bardzo dobra).

Najczęściej tworzone profile

kanalizacyjne: 78%
78%
wodociągowe: 68%
68%
gazowe: 46%
46%
melioracyjne: 26%
26%
oczyszczalnie: 38%
38%
ciepłownicze: 30%
30%

Wyniki tworzone są automatycznie na podstawie 50 ostatnich ankiet wypełnionych przez użytkowników.