Forum dyskusyjne - nowa wiadomość

Odpowiedź na wiadomość:

Re: edycja zakładki DANE

Wysłaną przez: wisowski, 2008-10-16 22:24:53

: : jak dołączyć w danych lina 2.< linia 1 jest > : : Wcisnąć na klawiaturze klawisz F4. W otwartym po prawej stronie Panelu zaznaczyć (kliknąć lewym przyciskiem myszy) wiersz Linia2, a następnie na nim kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Przenieś kolumnę Linia2 do tabeli Dane". : W/w akcję można również przeprowadzić w drugą stronę tzn. rzadko używane kolumny można przenieść do Panela. : : : potrzebuje jeszcze jednej danej to znaczy: : : rzędna rury górna : : rzędna rury dolna : : Jednocześnie można korzystać tylko z jednej rzędnej rury (dna, osi lub wierzchu). Wyboru dokonuje się w Panelu (klawisz F4). : : : rzędna lustra ścieków : : Program nie wylicza automatycznie rzędnej lustra ścieków. Do przedstawienia jej na profilu należy wykorzystać kolumnę Linia1 lub Linia2. : -- : Pozdrawiam


Osoba: Temat: Treść:

Bieżąca wersja:3.20

Znajdź nas na Facebooku

Ostatnio na forum

Ocena użytkowników

Przydatność: 4.5
4.5
Łatwość obsługi: 4.6
4.6

Średnia wyliczona na podstawie 10 ostatnich ocen w skali od 1 (bardzo zła) do 5 (bardzo dobra).

Najczęściej tworzone profile

kanalizacyjne: 78%
78%
wodociągowe: 68%
68%
gazowe: 46%
46%
melioracyjne: 26%
26%
oczyszczalnie: 38%
38%
ciepłownicze: 30%
30%

Wyniki tworzone są automatycznie na podstawie 50 ostatnich ankiet wypełnionych przez użytkowników.