Forum dyskusyjne - nowa wiadomość

Odpowiedź na wiadomość:

Re: Przepompownia/studzienka kaskadowa

Wysłaną przez: wisowski, 2008-04-04 18:36:40

: : W jaki sposób mogę do profilu dołączyć przepompownie? Zależy mi na tym żeby z jednej strony węzła rura wchodziła na innej wysokości niż wychodziła z drugiej strony. Podobnie rzecz się ma ze studzienką kaskadową. : : W tabeli Dane, w kolumnie "Rzędna dna" należy wprowadzić dane w postaci x/y, gdzie x jest rzędną rury po lewej stronie studzienki a y rzędną po prawej (np.: 123,50/125,20). : : Dodatkowo można narzucić rzędną dna studzienki umieszczając w kolumnie "Komentarz" zapis np.: "studzienka rewizyjna fi@1,2/120,35", gdzie liczba po znaku @ określa średnicę studzienki wyrażoną w metrach a liczba po znaku / rzędną dna studzienki. : -- : Pozdrawiam


Osoba: Temat: Treść:

Bieżąca wersja:3.20

Znajdź nas na Facebooku

Ostatnio na forum

Ocena użytkowników

Przydatność: 4.5
4.5
Łatwość obsługi: 4.6
4.6

Średnia wyliczona na podstawie 10 ostatnich ocen w skali od 1 (bardzo zła) do 5 (bardzo dobra).

Najczęściej tworzone profile

kanalizacyjne: 78%
78%
wodociągowe: 68%
68%
gazowe: 46%
46%
melioracyjne: 26%
26%
oczyszczalnie: 38%
38%
ciepłownicze: 30%
30%

Wyniki tworzone są automatycznie na podstawie 50 ostatnich ankiet wypełnionych przez użytkowników.