Forum dyskusyjne - nowa wiadomość

Odpowiedź na wiadomość:

Re: Licowanie

Wysłaną przez: Anonim, 2007-08-17 11:56:30

: : : Na dole ekranu znajduje sie pole wyboru dotyczące wyświetlania rzędnych rury (do wyboru: dno, oś, góra). Przy probie zmiany tego pola wyboru na "dno", rzedne i rysunek wyswietlaja sie prawdiłowo. Jednak po przełaczeniu zakładek z profilami opcja ta automatycznie przestawia sie znowu na "oś". : : : Czy jest to bład programu czy jakies moje niedopatrzenie ? : : : : Dla każdej z zakładek z profilami można dokonać wyboru niezależnie. : : Owszem, można. Jednak wybor ten nie zapisuje sie na stałe, a pole wyboru po powrocie do zakladki z danym profilem ustawia sie ponownie na "oś" :


Osoba: Temat: Treść:

Bieżąca wersja:2.90

Znajdź nas na Facebooku

Ostatnio na forum

Ocena użytkowników

Przydatność: 4.5
4.5
Łatwość obsługi: 4.6
4.6

Średnia wyliczona na podstawie 10 ostatnich ocen w skali od 1 (bardzo zła) do 5 (bardzo dobra).

Najczęściej tworzone profile

kanalizacyjne: 78%
78%
wodociągowe: 68%
68%
gazowe: 46%
46%
melioracyjne: 26%
26%
oczyszczalnie: 38%
38%
ciepłownicze: 30%
30%

Wyniki tworzone są automatycznie na podstawie 50 ostatnich ankiet wypełnionych przez użytkowników.