Pobieranie aktualizacji

Aktualizacja programu Kreślarz  (krok 1 z 2)

Opis zmian w Kreślarzu zawarto w dziale Historia zmian.
Mając na uwadze ciągłe podnoszenie funkcjonalności programu, zachęcamy do dzielenia się uwagami oraz sugestiami z nim związanymi.

Wypełnienie poniższej, nieobowiązkowej ankiety pozwoli lepiej przystosować Kreślarza do oczekiwań użytkowników.


O istnieniu Kreślarza dowiedziałem(am) się:

od znajomego,
z artykułu w prasie branżowej,
z reklamy w prasie branżowej
dzięki współpracy z firmą Sotralentz
z informacji zawartych w internecie
przypadkowo trafiając na jego stronę internetową
z innego źródła:

Kreślarz jest wykorzystywany podczas tworzenia profili:

kanalizacyjnych,
wodociągowych,
gazowych
melioracyjnych
przydomowych oczyszczalni ścieków
ciepłowniczych
   innych:

Ocena Kreślarza:

Przydatność:
bardzo dobra, dobra, obojętna, zła, bardzo zła

Łatwość obsługi:
bardzo dobra, dobra, obojętna, zła, bardzo zła


Oceń/opisz program (maks. w kilku zdaniach):

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Miejscowość:
Pozwalam na umieszczenie podanych danych na stronie internetowej programu

Bieżąca wersja:3.20

Znajdź nas na Facebooku

Ostatnio na forum

Ocena użytkowników

Przydatność: 4.5
4.5
Łatwość obsługi: 4.6
4.6

Średnia wyliczona na podstawie 10 ostatnich ocen w skali od 1 (bardzo zła) do 5 (bardzo dobra).

Najczęściej tworzone profile

kanalizacyjne: 78%
78%
wodociągowe: 68%
68%
gazowe: 46%
46%
melioracyjne: 26%
26%
oczyszczalnie: 38%
38%
ciepłownicze: 30%
30%

Wyniki tworzone są automatycznie na podstawie 50 ostatnich ankiet wypełnionych przez użytkowników.